Pulihkan Ekonomi Indonesia

Pulihkan Ekonomi Indonesia

Program : Pulihkan Ekonomi Indonesia

Rekening Donasi

Mohon menambahkan donasi Rp. 049,- untuk setiap transfer ZAKAT untuk mempermudah identifikasi dan menyesuaikan akad donasi.

Insyaallah setiap sedekah Anda akan menjadi pahala yang mengalir untuk Anda hingga hari akhir, Aamiin YRA !

Tentang Zakat

Zakat adalah ibadah wajib bagi semua umat Islam dan termasuk ke dalam rukun Islam keempat. Secara bahasa, zakat artinya bersih, suci, berkat dan berkembang. Dari segi istilah, zakat mengacu kepada harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *